Skip to content

MAGNUM 12 MJÖL

MAGNUM 12 MJÖL

Magnum 12 mjöl är finmald ner till en partikelstorlek på 0-0,1 mm, (0,04 mm i snitt) detta gör att en hög effekt fås redan år 1

Produkten levereras i storsäckar om 1500 kg eller med bulkbil som blandas i gödselbrunnen och kalkningen sker samtidigt som marken gödslas. Produkten blandas i gödselbrunnen under omrörning i samband med spridning. Maxgivan är 40 kg Magnum 12 mjöl per kubik gödsel för att inte få sedementering till botten och för högt pH på gödseln som gör att kväveförlusterna blir för stora. Näringsförluster fås vid pH över 8 på gödseln.
Med 40 kg Magnum 12 mjöl och en giva på 25 ton/ha fås 1000 kg vara ut per hektar på en spridningskostnad istället för två! Viktigast av allt är att effekten av kalken blir hög eftersom den är extremt finmald jämfört med vanlig jordbrukskalk. NV CaO efter 1 år är 54%, DVS fulleffekt av kalken fås år 1.

Läs gärna mer här hos Omya

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Dolomitkalk.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Mark med lågt pH eller där även magnesium behövs.

STRUKTUR: Pulver.

SPRIDNING: Gödseltunna efter uppbladning med flytgödsel, bio­gödsel, vinass, vatten.

REKOMMENDERAD GIVA: 20-35 kg produkt per kubik flytgödsel.

FÖRPACKNING: Storsäck om 1 500 kg. Vi betalar SvepRetur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 1 säck högt.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

IMG_2767svart-vit.jpg

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

s2.gif

Staffan Svensson

Säljare Öst

Sortiment