Skip to content

MAGNUM 12 MJÖL

MAGNUM 12 MJÖL

Magnum 12 mjöl är finmald ner till en partikelstorlek på 0-0,1 mm, (0,04 mm i snitt) detta gör att en hög effekt fås redan år 1

Magnum 12 Mjöl finns även i en ännu finare fraktion 0-0,1 mm vilket möjliggör att kalken kan blandas i en gödselbrunn och spridas tillsammans med flytgödsel,biogödsel med mera.

När kalken mals ner till en sådan fin fraktion uppnås en högre effekt – det vill säga att kalkvärdet är 54 år 1, vilket också är det totala kalkvärdet. Kalken levereras i storsäck om 1 500 kg och blandas i brunnen i samband med spridning av gödseln. Kalken levereras från Glanshammar, Sala och Larsbo i lastbil om 36–42 ton.

OBS! Magnum 12 Mjöl är tillåtet att använda i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt rådets förordning (EU) nr 2018/848. Granskning är utförd av Kiwa Certification AB.

Maximal årlig tillförsel är 2 300 kg/ha. Vid tillförsel med mellanrum mellan åren, får den årliga givan adderas. Exempelvis får vid tillförsel vart femte år maximalt 11 500 kg/ha tillföras (5 x 2 300 kilo).

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Dolomitkalk.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Mark med lågt pH eller där även magnesium behövs.

STRUKTUR: Pulver.

SPRIDNING: Gödseltunna efter uppbladning med flytgödsel, bio­gödsel, vinass, vatten.

REKOMMENDERAD GIVA: 20-35 kg produkt per kubik flytgödsel.

FÖRPACKNING: Storsäck om 1 500 kg. Vi betalar SvepRetur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 1 säck högt.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment