Skip to content

MAGNUM 12 Granul

KRAV-GODKÄND • PRILLAD • NÄRING

Magnum 12 Granul består av finmald dolomitkalk 0–0,1 mm som sedan är granulerad till 2–6 mm stora granuler som sprids med gödselspridare.

Produkten innehåller 20 % kalcium och 12 % magnesium och passar utmärkt till lättare jordar som ofta har ett behov av både kalcium och magnesium. Magnesium är viktigt för klorofyllet hos växten och magnesiumbrist kan reducera fotosyntesen och tillväxten. Ett koppartal (Cu-HCI) under 6–7 mg koppar per 100 g jord anger en förhöjd risk för kopparbrist. Kopparbrist uppstår främst på lätta jordar och jordar med hög mullhalt. Är kopparvärdena låga bör istället Magnum 12 Cu Granul användas.

OBS! Tillåten i ekologisk och KRAV produktion enligt förordning EU 2018/848 och 2021/1165. Granskning utförs av FiBL. Användaren ansvarar för att den totala tillförseln av tungmetaller till den brukade marken inte överstiger angivna gränsvärden enlig KRAV:s regel 4.4.7. Högsta tillåtna giva av Magnum 12 Granul är 2 300 kilo per hektar och år.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Dolomitkalk.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Mark med lågt pH eller grödor som kräver extra kalcium och magnesium.

STRUKTUR: Granulerad.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, rampspridare, såmaskin. Bör spridas före sådd samt efter plöjning för bästa effekt. Gödseln gör mest nytta om den hamnar i de översta 6 cm. Till vårsådd bör produkten spridas någon gång under vintern/våren när marken bär, t ex tjälen. Produkten Innehåller inget kväve, fosfor eller kalium och kan därför spridas året runt.

REKOMMENDERAD GIVA: 300 kg och uppåt, beroende på behov. Högsta tillåtna giva är 2 300 kg/ha och år.

FÖRPACKNING: Storsäck 600 kg. Vi betalar SvepRetur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 3 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment