Skip to content

KALIMAGNESIA/PATEnTkali

KRAV-GODKÄND • PRILLAD • NÄRING

Kalimagnesia är en produkt för grödor som behöver både magnesium och kalium, på köpet får man även med svavel (17% S). Produkten innehåller 25 % K och 6 % Mg.

Kalimagnesia är en produkt som består av 17 % svavel, 25 % kalium och 6 % magnesium. Storleken på granulerna är 2–5 mm och produkten är lämplig för grödor som behöver både kalium och magnesium – såsom vall, oljeväxter, grönsaker och potatis.

Storleken på granulerna är 2–5 mm och produkten är lämplig för grödor som behöver både kalium och magnesium – såsom vall, oljeväxter, grönsaker och potatis. Om grödan behöver både svavel och kalium ska denna produkt väljas när K/Mg-kvoten är stabil, det vill säga K/Mg-kvot inom spannet 1–3. Om kvoten är högre än 3 bör i stället Kiserit väljas, är kvoten lägre än 1 bör istället Kaliumsulfat väljas. Lättare jordar har ofta både lågt innehåll av kalium och magnesium. På dessa jordar passar denna produkt perfekt eftersom den innehåller en balanserad mängd av både kalium och magnesium.

Näringsämnena är lättupptagbara och helt vattenlösliga, vilket gör att de blir tillgängliga direkt för växten. I potatis, som är en kaliumkrävande gröda, minskas risken för mörkfärgning genom att behovsanpassa kaliumgödslingen.

OBS! Kalimagnesia är tillåtet att använda i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt rådets förordning (EU) nr 2018/848. Granskning är utförd av Kiwa Certification AB.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Magnesiumsalt, kalium­oxid, magnesiumoxid, svavel­trioxid.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Vall, oljeväxter, potatis, grönsaker, spannmål.

STRUKTUR: Granulerad.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, ramspridare, såmaskin.

REKOMMENDERAD GIVA: 100-1000 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 750 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 3 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst

Sortiment