Skip to content

KALIMAGNESIA/PATEnTkali

KRAV-GODKÄND • PRILLAD • NÄRING

Kalimagnesia är en produkt som består av 17 % svavel, 25 % kalium och 6 % magnesium. Produkten har ett lågt innehåll av klor, max 3 %, vilket gör att den kan användas till klorkänsliga grödor som potatis, grönsaker och frukt.

Storleken på granulerna är 2–5 mm och produkten är lämplig för grödor som behöver både kalium och magnesium – såsom vall, oljeväxter, grönsaker och potatis.

Om grödan behöver både svavel och kalium ska denna produkt väljas när K/Mg-kvoten är stabil, det vill säga K/Mg-kvot inom spannet 1–3. Om kvoten är högre än 3 bör i stället Kiserit väljas, är kvoten lägre än 1 bör istället Kaliumsulfat väljas. Lättare jordar har ofta både lågt innehåll av kalium och magnesium. På dessa jordar passar denna produkt perfekt eftersom den innehåller en balanserad mängd av både kalium och magnesium. Näringsämnena är lättupptagbara och helt vattenlösliga, vilket gör att de blir tillgängliga direkt för växten. I potatis, som är en kaliumkrävande gröda, minskas risken för mörkfärgning genom att behovsanpassa kaliumgödslingen.

OBS! Tillåten i ekologisk och KRAV produktion enligt förordning EU 2018/848 och 2021/1165. Granskning utförs av FiBL.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Magnesiumsalt, kalium­oxid, magnesiumoxid, svavel­trioxid.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Vall, oljeväxter, potatis, grönsaker, spannmål.

STRUKTUR: Granulerad 2–5 mm.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, ramspridare, såmaskin.

REKOMMENDERAD GIVA: 100-1000 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 750 kg. Vi betalar SvepRetur-avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 3 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment