Skip to content

WIGOR S 90​

HÖGKONCENTRERAD • GRANULERAD • SVAVEl

Wigor S90 består av 90 % elementärt svavel, men exakt vad är elementärt svavel för något?

Elementärt svavel består utav rent svavel. De gödselmedel med svavel­innehåll som finns på marknaden idag innehåller oftast svavel i sulfatform, vilket betyder att växten kan ta upp svavlet direkt. Elementärt svavel måste först ombildas till sulfat för att växten ska kunna ta upp det. Elementärt svavel fungerar också som föda till mikrolivet i marken, som sedan omvandlar svavlet till sulfat som växten kan ta upp. Den stora poängen är att du både gynnar markens mikroliv och får ut svavel till grödan, samtidigt som produkten blir väldigt prisvärd jämfört med andra på marknaden.

För marker med högt pH fungerar produkten också som pH-sänkare i och med den höga andelen svavel (90 %). Att sänka pH-värdet i marken tar dock tid. För att få effekt krävs då användning av Wigor S90 under flera år. För högt pH-värde gör att många av växtens viktigaste näringsämnen fastlåses i jorden.

Svavel är en viktig byggsten i plantan. Brist på svavel ger tillväxthämning, plantorna blir små, styva och gulnar, likt kvävebrist. Brister kan leda till minskad avkastning och kvalitetsförluster. Det svavel som växten inte har nytta av direkt lagras dock i växten. Upp till 60 % kan lagras på detta sätt. Av det upptagna svavlet finns omkring 90 % bundet i aminosyror, proteiner, vitaminer, hormoner och enzymer.

Mängden Wigor S90 per hektar bör ligga på mellan 20–40 kg/ha beroende på grödans behov av svavel. Vill man köra högre mängder för att sänka pH-värdet bör man inte överstiga 100 kg/ha per spridningstillfälle, då är det bättre att dela givan vid olika tidpunkter för att inte chocka marken.

OBS! Tillåten i ekologisk och KRAV produktion enligt förordning EU 2018/848 och 2021/1165. Granskning utförs av FiBL.

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Elementärt svavel.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spannmål, oljeväxter, potatis, grönsaker, vall och regenerativ odling.

STRUKTUR: Granulerad 2–5 mm.

DENSITET: 1,2 kg/l.

SPRIDNING: Såmaskin, centrifugalspridare, rampspridare.

REKOMMENDERAD GIVA: 20-100 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 1000 kg. Vi betalar SvepRetur-avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 2 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment