Skip to content

AgroPellets 4,4-1,5-2

Hönsgödsel • Pelleterad • 1000 kg

Godkänd ekologisk växtnäring för gödsling av vall, spannmål, oljeväxter, socker­betor, potatis och grönsaker.

AgroPellets 4,4-1,5-2 är tillverkad av hönsgödsel från fri­gående höns. Gödseln är även komposterad, vilket ger en snabb ­effekt trots att den är helt organisk. Bör spridas så tidigt som möjligt efter 1 mars då marken bär att köra på för att ge bästa effekt under året. Då får gödseln tid på sig att släppa näringen under vårens lite fuktigare period så att vallen hinner tillgodose sig näringen.

Produkten bör spridas med centrifugalspridare då denna pellets är längre än våra andra pelletrerade produkter. Vid spridning bör max 12 meters arbetsbredd användas för att få en bra spridningsbild.

 AgroPellets 4,4-1,5-2 lämpar sig väl för den som vill gödsla senare än 6 veckor till skörd/betessläpp. Annars är AgroPellets 8-3-5-3 ett bättre alternativ för vallens näringsbehov. Gödningen saknar svavel och behöver därför kompletteras med en svavelprodukt för att vallen ska kunna nyttja kvävet. Lämplig produkt kan vara 150 kg/ha av Poly­sulfat, 200 kg/ha Sulfoprill 14, 100–150 kg/ha Kalimagnesia, 100–150 kg Kiserit, 100–150 kg Kaliumsulfat eller 30–35 kg/ha Wigor S90. Välj svavelprodukt efter vilka andra behov av näringsämnen som grödan har.

OBS! Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande då maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller är 1500 kg per ha och år, zink är begränsande. Certifierad av Kiwa Certification AB.

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Hönsgödsel från frigående höns.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Vall, spannmål, oljeväxter, potatis, grönsaker, sockerbetor.

STRUKTUR: Pellets.

DENSITET: 0,7 kg/l.

SPRIDNING: Centrifugalspridare.

REKOMMENDERAD GIVA: 500–1500 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 1000 kg. Vi betalar SvepRetur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 3 säckar högt.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB och återförsäljare.Vall, spannmål, oljeväxter, potatis, grönsaker, sockerbetor.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment