Skip to content

PHYSOLITH Bio PLUS

KRAV-GODKÄND • PRILLAD • ROTSIMULERING

Physolith är en biostimulant som ökar rotutvecklingen och bestockningen hos grödan. Produkten innehåller även 26 % kalcium.

Physiolith är produkt som består av 26 % kalcium och rotstimulering i form av aminopurin – en biologisk substans som på ett naturligt sätt stimulerar grödan till ökad tillväxt.

För att tillgodogöra sig aminopurinet bättre används lättlöslig marin kalk som komplement. För god utväxling med ökad rottillväxt ska marken ha en god mullhalt och vara i god status. Kontinuerlig användning av stallgödsel ger bättre effekt med produkten. Physiolith ska användas i minst 300 kg/ha för att ge fullgod effekt för rotutveckling. Lämpar sig väl för grödor som raps, potatis, grönsaker, vallinsådd och spannmål. Genom en ökad rottillväxt får grödan ett bättre näringsupptag och klarar av torra förhållanden bättre tack vare sitt rotdjup.

I raps ska produkten användas på hösten för att ge grödan en bra start så att den håller tillväxtpunkten lågt och klarar vinterns påfrestningar bättre. En välutvecklad rapsplanta på hösten kommer även igång tidigare på våren och hinner därför växa förbi knoppstadiet innan rapsbaggarna anländer. Physiolith lämpar sig även väl till grödor med naturligt små och känsliga rotsystem såsom vallinsådd, lök, morötter och potatis med mera.

Vår samarbetsparter Timac har utvecklat sitt ekologiska produktsortiment, så förutom Physiolith kan vi nu även erbjuda Ferteos som lämpar sig för vårgrödor och Demetias som är anpassad för höstgrödor. Ferteos påskyndar nedbrytningen av stallgödsel genom bättre mikrobiell aktivitet, ger fler nitrifierande bakterier som omvandlar ammonium till nitrat som växten kan ta upp samt ökar mängden kvävefixerande bakterier som kan binda kväve från luften. Demetias förbättrar grödans tålighet mot klimatisk stress samt förbättrar groning och tillväxt vilket ger en bättre rotutveckling för maximalt vatten och näringsupptag. För maximal effekt bör produkterna kompletteras med Physiolith.

OBS! Produkten är tillåten att användas i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt rådets förordning (EU) nr 2018/848. Granskning är utförd av Kiwa Certification AB. Största tillåtna mängd tillförd produkt uppgår till 450 kg/ha/år, utifrån KRAVs regler om maxtillförsel av tungmetaller. Physiolith Physio+ BIO med artikelnummer 53207.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Marint kalcium och aminopurin.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Vallinsådder, stråsäd, raps, potatis, grönsaker.

STRUKTUR: Granulerad.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, ramspridare, såmaskin.

REKOMMENDERAD GIVA: 300 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 600 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 3 säckar högt.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment