Skip to content

Kopparprodukter

Kopparprodukter

Koppar har en viktig roll i plantans fotosyntes med att bildningen av protein och förhållandet mellan kväve och koppar är därför viktigt. Koppar är hårt bundna till organiska föreningar i jorden, gödsling med organiskgödsel ökar därför risken för fastläggning. Vid pH 5-6 är koppar lättast tillgänglig för växten. Vid högre pH fastläggs kopparn och risken för brist är störst på mull- och lättare jordar. Gränsen för brist går vid 6-8 mg/ kg torr jord. Koppar har trög rörlighet i växten och bristen syns på unga blad som krullar sig, och på spannmål fås vita bladspetsar. Kopparbrist försämrar stråstyrkan men även blom- och fruktbildningen, vilket kan öka blomreduktionen och minska den potentiella skörden.  

Kopparsulfat

Kopparsulfat

Kopparsulfat är en produkt med högt kopparinnehåll som snabbt blir tillgänglig till din gröda om du har låga kopparvärden. Kan också användas som klövbad till kor.
Magnum 12 CU

Magnum 12 CU

Magnum 12 Cu är en extremt finmald kalk från dolomit som innehåller kalcium, magnesium och även en mindre mängd koppar för de årliga kopparbehovet. Produkten är granulerad och kan spriddas…

Prata med oss

IMG_2767svart-vit.jpg

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

s2.gif

Staffan Svensson

Säljare Öst