Skip to content

POLYSULFAT

KRAV-GODKÄND • PRILLAD • NÄRING

Polysulfat är ett naturligt mineral som bryts i en före detta kalium­gruva i England. Mineralen kornas sedan ner till 2–4 mm stora par­tiklar.

Polysulfat är en produkt som passar utmärkt för att förse grödan med svavel. Produkten innehåller 19 % svavel och på köpet får man även 12 % kalium, 12 % kalcium och 3,6 % magnesium. ​

Behöver grödan mer av kalium, magnesium eller kalcium finns Kalimagnesia, Kaliumsulfat, Kiserit eller Sulfoprill 14 att välja på. Polysulfat är en utmärkt allround-produkt. I och med att polysulfat är ett mineral krävs 30–50 mm regn för att det ska ge effekt. För gårdar som har gödslat lite svavel under de senaste åren har vi sett stora skördeökningar av att svavelgödsla baljväxter. När kvävet är dyrt är det lönsamt att svavelgödsla sin gröngödsling för att binda mer kväve till nästkommande gröda. Vi har gårdar som fått fina skördeökningar och bättre kvalitet – upp till 1 % högre proteinhalt i höstvete året efter gröngödslingen har uppnåtts. Har man brister är det bäst att gödsla en mellangröda/fånggröda/gröngödsling med de näringsämnen som saknas.

OBS! Tillåten i ekologisk och KRAV produktion enligt förordning EU 2018/848 och 2021/1165. Granskning utförs av FiBL.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Mineralet polyhalite.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Vall, oljeväxter, potatis, grönsaker, spannmål.

STRUKTUR: Kornad 2–4 mm.

DENSITET: 1,5 kg/l.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, rampspridare, såmaskin.

REKOMMENDERAD GIVA: 100-1000 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 750 kg. Vi betalar SvepRetur-avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 3 säckar högt

FÖRDELAR:
– Vattenlösligt kalium
– Vattenlösligt magnesium
– Kvalitetshöjande kalcium
– Lättupptagligt svavel
– Lågt klorinnehåll, 3 %
– Kan spridas upp till 36 meter

med centrifugalspridare

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment