Skip to content

POLYSULFAT

KRAV-GODKÄND • PRILLAD • NÄRING

Polysulfat är ett bergmineral som är krossad och nerkornad till 2-4 mm stora partiklar som naturligt innehåller svavel, kalcium, kalium och magnesium. Produkten smälter långsamt och lämnar ifrån sig näring under hela växtsäsongen.

Polysulfat är ett naturligt mineral som bryts i en före detta kaliumgruva i England. Mineralen kornas sedan ner till 2–4 mm stora partiklar. Polysulfat är en produkt som passar utmärkt för att förse grödan med svavel. Produkten innehåller 19 % svavel och på köpet får man även 12 % kalium, 12 % kalcium och 3,6 % magnesium. 

Behöver grödan mer av kalium, magnesium eller kalcium finns Kalimagnesia, Kaliumsulfat, Kiserit eller Calciprill S14 att välja på. Polysulfat är en utmärkt allroundprodukt. I och med att polysulfat är ett mineral krävs det 30–50 mm regn för att det ska ge effekt. 

För gårdar som har gödslat lite svavel under de senaste åren har vi sett stora skördeökningar av att svavelgödsla baljväxter. När kvävet är dyrt är det lönsamt att svavelgödsla sin gröngödsling för att binda mer kväve till nästkommande gröda. Vi har gårdar som fått fina skördeökningar och bättre kvalitet – upp till 1 % högre proteinhalt i höstvete året efter gröngödslingen har uppnåtts. Har man brister är det bäst att gödsla en mellangröda/fånggröda/gröngödsling med de näringsämnen som saknas.

OBS! Polysulfat är tillåtet att använda i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt rådets förordning (EU) nr 2018/848. Granskning är utförd av Kiwa Certification AB.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Mineralet polyhalite.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Vall, oljeväxter, potatis, grönsaker, spannmål.

STRUKTUR: Kornad.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, rampspridare, såmaskin.

REKOMMENDERAD GIVA: 100-1000 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 750 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 3 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst

Sortiment