Skip to content

Vanliga frågor

Vilken sorts gödning ska jag välja?

För spannmål rekomenderar vi Ekogödsel Plus 9-4-0 eller Ekogödsel Plus 8-3-5-3, den sistnämnda är lite vassare om du ska odla oljeväxter som tex raps. Då är det 8-3-5-3 du ska
välja.

Odlar du grönsaker eller potatis så rekomenderar vi att du köper Ekogödsel Plus 6-3-8-5, den har extra mycket kalium i sig som är bra för potatisen och grönsakerna.

För den som odlar vall och vill ge den en extra kick så är Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2 ett alternativ, detta är en pelleterad hönsgödsel.

När kan jag köpa vinass?

I dagsläget kan du köpa vinass året runt. Ekoväx har två olika sorters vinass till försäljning så hör av dig så berättar vi mer

Vilken spridare kan jag använda?

Ekoväx gödning fungerar bra i alla spridare. Tipset är att öppna alla spjäll så mycket du bara kan för att få ut den mängden du vill lägga.

Vid vilken tidpunkt ska jag mylla gödningen?

På våren rekomenderas att mylla gödningen tillsammans med utsädet. Om möjligt, lägg pelletsen gärna på 5-6 cm djup för bästa effekten. Ekoväx pellets behöver fukt för att kunna lösa upp sig och frigöra näringsämnena så att bara sprida pelletsen över mark är en chansning. Då behövs det regn.

Vilken mängd gödning ska jag lägga?

Svår fråga, beroende på hur din växtföljd har sett ut samt vad din förfrukt varit så är bohovet av gödning olika. Men att sprida mellan 600- 1000 kg pellets/ha är bra. Detta gäller för Ekogödsel Plus 9-4-0, Ekogödsel Plus 8-3-5-3 och Ekogödsel Plus 6-3-8-5.

Rekomendation för Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2 ligger på ca 1000 kg/ ha. Detta är så klart beroende på hur vallen ser ut idag, är det en dålig vall behöver den kanske större giva och är den i ok skick men behöver en kick så kan det gå att lägga mindre.

Telefon

Växel: 0506-321 00