Vi vill förena hög lönsamhet med den omtanke om jorden som ekoodling innebär

Företagsidén är att odla i stor skala till låga kostnader samt att addera sidonäringar till kärnverksamheten. Ett starkt kännetecken för verksamheten är att den oavbrutet ska befinna sig i ett expansivt skede. Både ägare och medarbetare på Slätte gård ser utveckling och förändring som både en livsstil och ett ständigt pågående vardagsarbete.

"Det är i kombinationen av engagerade medarbetare, stora arealer, effektiv gödsling och en eko-odlingsanpassad och väl utnyttjad maskinpark som vi skapar lönsamheten" Emil Olsson, entreprenör och jordbrukare.

Slätts gård, Ekoväx
Så här hänger odlingsverksamheten, sidonäringar och projekt ihop. Slätte gård är kärnverksamheten.

100% Ekologisk spannmålsodling
På gårdarna bedrivs enbart ekologiskt spannmålsodling. Omställningen till ekoodling gjordes 2005*. Det var då ett företagsekonomiskt beslut som växte fram genom  MTR, (Mid Term Rewiev, ett EU-beslut som riktar jordbruksstöden till "grön odling"). Ett beslut som nu också växt till ett sätt att leva.

En ständigt ökande och förbättrad odlingsareal
Storskaligheten är vår affärsidé. Vi adderar då möjligheten ges nya arealer. Vårt mål är i första hand genom köp knyta ihop befintliga arealer till större sammanhängande odlingar. Vi underhåller också kontinuerligt vår odlingmark genom att täckdika stora arealer varje år.

Framåt varje dag
Framtidsvisionen för Slätte Gård är att kunna utöka arealen. Förfina maskinpark, odlingsmetoder och rutiner samt hitta nya intressanta grödor och marknader för lönsam ekoodling. Fortsätta att dränera markerna samt genom effektiv ekogödsling optimera näringsvärdena för ökad avkastning. Allt för att så säkert det går och med all respekt för vädrets makter och nycker – varje år och över tiden kunna maximera skördarna med högsta kvalitet.


* Jordbruksverksamhet startades 2003 med ett mindre markinnehav som ställdes om till ekoodling 2005. Slätte gård förvärvades 2006 och ställdes omedelbart om till ekoodling.