Skip to content

AgroPellets 8-3-5-3

Lättspridd • Pelleterad • Hög kvalitet

PRODUKTIONFORMATION

RÅVARA: Köttmjöl, vinass och kaliumsulfat

STRUKTUR: Pellets

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spannmål, oljeväxter och rotfrukter.

REKOMMENDERAD GIVA: Ca 600-1000 kg/ha till spannmål och oljeväxter. Den totala givan ska alltid anpassas efter grödans behov och lagstiftning. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande: maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller på 6030 kg/ha under en femårsperiod.

FÖRPACKNING: Storsäck, 1000 kg och småsäck 800 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

SPRIDNING: Enklare att hantera och sprida samt ger ännu bättre gödsling genom kombieffekt. Fungerar lika bra som konstgödsel i kombisåmaskin eller i övergödslingsspridare.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 2 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB och återförsäljare.

HUR SKA AGROPELLETS
8-3-5-3 ANVÄNDAS?

AgroPellets 8-3-5-3 är en pelleterad och godkänd för ekologisk odling. Sammansättningen i AgroPellets 8-3-5-3 med sin blandning av köttmjöl och vinass har goda egenskaper som passar bra för oljeväxter. Genom vår förfinade produktion är produkten i stort sett dammfri och håller ihop väldigt bra i spridaren ända ner i jorden.

När du har fått hem din AgroPellets så rekommenderar vi dig att du lagrar den inomhus på torrt underlag, säcken får inte stå ute i väta. Får staplas max två säckar högt.

Vid lossning av AgroPellets, då vi ordnat med frakten har vi bestämt med vår fraktfirma att normal lossningstid för 40 ton AgroPellets ligger på 45 minuter. Därefter debiteras en extra lossningspeng.

OBS! AgroPellets 8-3-5-3 får ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker.Produkten får spridas i samband med insådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något godkänt sätt.

Får ej användas till foder

kravmärkt
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter

Sortiment

AgroPellets 10-3-1

AgroPellets 8-3-5-3

AgroPellets 6-3-8-4

AgroPellets 4,4-1,5-2

AgroGödsel Vinass 4-0-4

Telefon

Växel: 0506-321 00