Skip to content

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor Slätte Ekodag

Allmänt
Dessa försäljningsvillkor gäller för Er som köpt en biljett till mässan/utbildningsdagen Slätte Ekodag.

Anmälan
Anmälan är bindande och så snart anmälan skett skickas faktura på avgiften. Är fakturan felaktig så skall detta påtalas inom åtta dagar från det att fakturan mottagits.

Vid sjukdom eller liknande går det bra att överlåta biljetten till annan person, men återköp görs ej. I de fall biljetten överlåtits på annan måste detta meddelas omgående.

Betalning
Kursavgiften faktureras normalt i förskott. Vid sen anmälan och i särskilda fall kan dock fakturering ske senare, alternativt i efterskott.

Vid utebliven betalning har Slätte Ekodag rätt att neka inträde till dagen.

Försäljningsvillkor Ekoväx

Vid lagd order av någon av Ekoväx produkter så har kunden 8 dagar på sig att ångra köpet.

AgroPelletsen lastas på lastbil med hjälp av lastmaskin, de står utan pall. Vill kunden ha pall under säcken tillkommer en kostnad på 90 kr/pall.

Kund ansvarar för att maskin finns på lossningsplatsen som har kapacitet att lyfta av säckarna. Vill kund ha kranbil måste detta bokas när ordern läggs.

Betalningsvillkor är 30 dagar efter leverans om inget annat blivit bestämt mellan enskild kund och Ekoväx.

Ekoväx säljer sina varor Fritt fabrik om inget annat blivit bestämt mellan enskild kund och Ekoväx.

Vi lossning av AgroPellets då vi ordnat med frakten så har vi bestämt med vår fraktfirma att normal lossningstid för 40 ton AgroPellets ligger på 45 minuter. Därefter debiteras en extra lossningspeng.

Vi utebliven betalning av levererade varor utgår först påminnelse sedan går ärendet vidare till Kronofogden.

Telefon

Växel: 0506-321 00