Skip to content

EKOLOGISKT VÅrUTSÄDE

Ekologiskt Vårutsäde

Vi har ett brett sortiment av ekologiskt vårutsäde att erbjuda som vi odlat själva eller hos någon av våra utsädes­odlare. Vi har ett ekologiskt utsäde av havre, korn, vårvete, ärtor, åkerböna och ekologiska vallfröblandningar. Vi har full koll på tusenkornvikt och gro­barhet!*

Obs! Utbudet uppdateras löpande – så kontakta oss för aktuell lagerstatus. Läs mer om sorterna på scandinavianseed.se

*För att få en bra gröda är det viktigt att använda rätt ut­sädesmängd – som kan variera mycket beroende på tusenkornvikten (TKV) och grobarhet. Därför skriver vi ut på säcken, efter rensning och certifiering, grobarhet och TKV. Vi har koll på partierna och kan hjälpa dig att beställa rätt mängd utsäde efter ditt behov. För att det ska bli enklare för dig, säljer vi allt vårt utsäde i kilo istället för units.

Vårkorn Prospect – ekologiskt utsäde

Ett maltkorn som är accepterat av de internationella malthandlarna. Strået är medellångt vilket konkurrerar bra med ogräs i kombination med sin goda stråstyrka. Sorten ligger högt i protein och har en bra avkastningspotential. Prospect är en frisk sort med bra motståndskraft mot svampangrepp och är även Mlo och nematodresistent mot ras 1 och 2.

Läs gärna mer om sorten hos Scandinavian Seed 

Vårkorn Severi 6r – ekologiskt utsäde

Severi är ett sexradskorn som mognar tidigt och är av sexradssorterna i topp gällande avkastning. Tidig mognad gör att den passar väl in för de som vill ha en höstsådd gröda, alternativ ge insådden ljus och plats längre tid på hösten i och med den tidiga skörden. Sorten är frisk och bland de längre sexradssorterna på marknaden. Den mognar av på 101 dagar, enligt försöken. Severi växer väldigt fort. Beroende på såtidpunkt och hur lång våren blir hinner den inte alltid bestocka sig så bra – därför är det viktigt att hålla upp utsädesmängden med 450–600 grobara/m².

Läs gärna mer om sorten och dess egenskaper hos Scandinavian Seed 

Havre Symphony – ekologiskt utsäde

Ett grynhavre som avkastar i topp bland havresorterna. Den är lång med goda stråegenskaper, vilket gör att den konkurrerar bra mot ogräs. Sorten är mycket frisk och motståndskraftig mot sjukdomar. Havre är en relativt enkel gröda att odla och den svarar bra på gödsling. Symphony har stora kärnor och en hög tusenkornvikt (TKV) för havre, vilket är en fördel vid försäljning av grynhavre eftersom de flesta handlare avräknar det efter rensad vara på 2 mm såll – den andel som går under sållet avräknas som foder.

Läs mer om sorten hos Scandinavian Seed

Vårvete Sibelius – ekologiskt utsäde

Ett modernt vårvete med hög skördepotential, men även med ett bra protein och falltal. Sorten har en hög rymdvikt, som är ett av kraven för att få in det som kvarnvete. Sibelius bygger sin skörd på hög TKV och är motståndskraftig mot sjukdomar. Sorten mognar medeltidigt inom vårvetesegmentet och har ett lite kortare, styvare strå. Vårvete har sämre bestockning än många andra sädesslag och därför bör utsädesmängden hållas upp mot 500–600 grobar/m². Odla Sibelius om du siktar på hög skörd med god kvalitet.

Läs gärna mer om sorten hos Scandinavian Seed 

Vårvete Qvarna – ekologiskt utsäde

Ett vårvete som är så nära durumvete du kan komma. Qvarna är frisk, mognar tidigt och har en väldigt högt naturligt proteininnehåll men är lite kortare än medel med ett starkt strå. Sorten är dålig på att bestocka sig och behöver därför sås väldigt tjockt. Nå toppskördar över 5 ton/ha är svårt med Qvarna, upp till 4–5 ton/ha levererar den på mindre mängd kväve än övriga vårvetesorter. Qvarna används främst som ett ”spetsvete” i kvarnindustrin.

Läs gärna mer om sorten hos Scandinavian Seed 

Ärtor Eso – ekologiskt utsäde

En sort med hög skörd och god stjälkstyrka. Som med alla ärtsorter är det viktigt att tröska ärtorna så fort de är mogna, då ingen ärtsort klarar av att stå mogna på strå när det kommer regn. Eso har en lägre TKV vilket gör det lättare vid sådden att få ut antalet grobar per kvadratmeter. Trots sin låga TKV ligger Eso med i topp gällande avkastning. Ärter passar bra att odla på lättare jord och trivs bättre än bönor i torra förhållanden. Enligt våra erfarenheter är ärtor är lättare att lyckas med än bönor och de konkurrerar bra med ogräs.

Du kan läsa mer om Eso hos Scandinanvian Seed

Åkerböna Tiffany – ekologiskt utsäde

En brokblommig sort med hög avkastningspotential trots låg TKV, vilket underlättar sådden för att få rätt mängd grobara/m2. Sorten ligger högt i protein, vilket gör den extra intressant till eget foder eller mellangårdshandel. Sorten mognar medeltidigt i åkerböns-segmentet och har ett längre strå med god stråstyrka. En god idé är att höst eller vinterharva där bönorna ska sås för att minska den markpackning som bönor är känsliga för.

Är du intresserad av Tiffany kan du läsa mer på Scandianvian Seed

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)